S. 5-2460 Dossierfiche K. 53-3260

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg
Regering E. Di Rupo I  

kosten van geneesmiddelen
chronische ziekte
geneesmiddel
sociale zekerheid
orgaantransplantatie
door ziekenfondsen erkende geneeskunde
weesziekte
gezondheidsverzorging
remgeld
ziekenhuis
ziekteverzekering
vrij verkeer van personen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
rechten van de zieke
grensoverschrijdende samenwerking
recht op gezondheid
dienstverrichting
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
consumentenvoorlichting
farmaceutisch product
geneeskunde
dokter
kanker
internetsite
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3260/1 Wetsontwerp 18/12/2013
K. 53-3260/2 Verslag namens de commissie 22/1/2014
K. 53-3260/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/1/2014
K. 53-3260/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2014
5-2460/1 5-2460/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
16/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
16/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [K1] Behandeling door Kamer
18/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3260/1
22/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3260/2
23/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 181, p. 66-70
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 181, p. 78
Doc. K. 53-3260/4
23/1/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2460/1 5-2460/1 (PDF)
30/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
25/2/2014   Bekendmaking (15445-15455)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2014 5 29/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2014 0 29/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2014 25/2/2014 , blz 15445-15455

Kruispuntbank van de wetgeving