S. 5-2457 Dossierfiche K. 53-3017

Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
Regering E. Di Rupo I  

kind
wegverkeer
verkeersveiligheid
automobieluitrusting
veiligheidsinrichting
gedelegeerde wetgeving
automobiel
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3017/1 Wetsontwerp 24/9/2013
K. 53-3017/2 Verslag namens de commissie 14/1/2014
K. 53-3017/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2014
5-2457/1 5-2457/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3017/1
14/1/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3017/2
23/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 181, p. 60
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 181, p. 76-77
Doc. K. 53-3017/3
23/1/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/2/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2457/1 5-2457/1 (PDF)
11/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/2014   Bekendmaking (17401)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2014 15 10/2/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2014 0 10/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/2/2014 28/2/2014 , blz 17401

Kruispuntbank van de wetgeving