S. 5-2456 Dossierfiche K. 53-2955

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator
Regering E. Di Rupo I  

informatiebeveiliging
gegevensbescherming
uitwisseling van informatie
interconnectie van systemen
gegevensverwerking
geheime dienst
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privé-leven
staatsveiligheid
elektronische overheid
computernetwerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2955/1 Wetsontwerp 17/7/2013
K. 53-2955/2 Verslag namens de commissie 16/1/2014
K. 53-2955/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/1/2014
K. 53-2955/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2014
5-2456/1 5-2456/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 11/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2955/1
16/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2955/2
23/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 181 , p. 53-54
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o1)
Integraal verslag nr. 181, p. 76
Doc. K. 53-2955/4
23/1/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/2/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2456/1 5-2456/1 (PDF)
11/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2014   Bekendmaking (35806)
30/6/2014   Erratum (48468)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2014 15 10/2/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2014 0 10/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2014 2/5/2014 , blz 35806
Errata
Op 30/6/2014 , blz 48468

Kruispuntbank van de wetgeving