S. 5-2455 Dossierfiche K. 53-3218

Wetsontwerp tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

protocol (EU)
financiŽle statistiek
officiŽle statistiek
Instituut voor de Nationale Rekeningen
begrotingstekort
Europees stelsel van rekeningen
EU-controle
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3218/1 Wetsontwerp 29/11/2013
K. 53-3218/2 Amendementen 7/1/2014
K. 53-3218/3 Verslag namens de commissie 13/1/2014
K. 53-3218/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2014
K. 53-3218/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2014
5-2455/1 5-2455/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3218/1
13/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3218/3
23/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 181, p. 45
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o14)
Integraal verslag nr. 181, p.75
Doc. K. 53-3218/5
23/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/2/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2455/1 5-2455/1 (PDF)
11/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2014   Bekendmaking (29254-29255)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2014 15 10/2/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2014 0 10/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 4/4/2014 , blz 29254-29255

Kruispuntbank van de wetgeving