S. 5-2453 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in België
Nele Lijnen    Jean-Jacques De Gucht   

motie van het Parlement
strafrecht
seksuele verminking
gynaecologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2453/1 5-2453/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/1/2014
5-2453/5 5-2453/5 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/3/2014
5-2453/2 5-2453/2 (PDF) Amendementen 4/4/2014
5-2453/3 5-2453/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2453/4 5-2453/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2014   Indiening Doc. 5-2453/1 5-2453/1 (PDF)
6/2/2014   Inoverwegingneming
6/2/2014   Verzending naar commissie: Justitie
11/2/2014   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/2/2014   Verzending naar commissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Regeling der werkzaamheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
2/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
23/4/2014   Aanneming na amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
11/2/2014   Verzending naar commissie
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Gedachtewisseling
11/2/2014   Einde behandeling
24/4/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Minister van Justitie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 25/3/2014, 2/4/2014, 23/4/2014
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 11/2/2014