S. 5-2450 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde de ontslagbescherming uit te breiden tot het geval van een adoptie in het buitenland
Philippe Mahoux   

ontslag
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
adoptie
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2450/1 5-2450/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2014   Indiening Doc. 5-2450/1 5-2450/1 (PDF)
23/1/2014   Inoverwegingneming
23/1/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving