S. 5-2445 Dossierfiche K. 53-3532

Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
Jean-Jacques De Gucht    Philippe Mahoux    Guy Swennen    Christine Defraigne    Martine Taelman    Nele Lijnen    Yoeri Vastersavendts   

verwantschap
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
kunstmatige voortplanting
afstamming
burgerlijk recht
geregistreerd samenwonen
gelijke behandeling
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2445/1 5-2445/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/2014
5-2445/2 5-2445/2 (PDF) Amendementen 26/3/2014
5-2445/3 5-2445/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2445/4 5-2445/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2014
5-2445/5 5-2445/5 (PDF) Bijlagen 26/3/2014
K. 53-3532/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2445/6 5-2445/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2014
K. 53-3532/2 Verslag namens de commissie 14/4/2014
K. 53-3532/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/4/2014
K. 53-3532/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Commissie: Justitie
1/1/2014   Inschrijving op agenda
23/1/2014   Verzending naar commissie
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
5/2/2014   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
5/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Niet behandeld
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Bespreking
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Hoorzitting met de heer Paul Borghs, jurist gespecialiseerd in holebi- en transgenderwetgeving
12/3/2014   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor personen- en familierecht, UCL
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Hoorzitting met professor dr. Patrick Senaeve, Instituut voor Familerecht en Jeugdrecht KULeuven
19/3/2014   Hoorzitting met de heer Paul Borghs, jurist gespecialiseerd in holebi- en transgenderwetgeving
19/3/2014   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor personen- en familierecht, UCL
19/3/2014   Hoorzitting met de heer Yves Aerts, coördinator van Çavaria
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Uitgesteld
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-1/o0)
26/3/2014   Aanneming na amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2014   Indiening Doc. 5-2445/1 5-2445/1 (PDF)
23/1/2014   Inoverwegingneming
23/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-2/o1) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2445/6 5-2445/6 (PDF)
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3532/1
14/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3532/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 9-14
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o1)
Integraal verslag nr. 198, p. 58-59
Doc. K. 53-3532/4
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2014   Bekendmaking (51703-51708)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/2/2014, 26/2/2014, 12/3/2014, 19/3/2014, 26/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2014 60 2/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 7/7/2014, blz 51703-51708