S. 5-2429 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft
Bart Laeremans    Anke Van dermeersch    Filip Dewinter    Yves Buysse   

archief
verdeling van de bevoegdheden
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2429/1 5-2429/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 8/1/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2014   Indiening Doc. 5-2429/1 5-2429/1 (PDF)
9/1/2014   Inoverwegingneming
9/1/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving