S. 5-2427 Dossierfiche K. 53-3347

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Regering E. Di Rupo I  

lokale financiŽn
bezuinigingsbeleid
gemeentebegroting
Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur
begrotingscontrole
Hoge Raad van FinanciŽn
budgettair evenwicht
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Europees stabiliteitsmechanisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2427/1 5-2427/1 (PDF) Wetsontwerp 27/12/2013
5-2427/2 5-2427/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2014
K. 53-3347/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3347/2 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3347/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/12/2013   Indiening Doc. 5-2427/1 5-2427/1 (PDF)
27/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/1/2014   Inschrijving op agenda
6/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-9/o0) Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/12/2013   Verzending naar commissie
15/1/2014   Inschrijving op agenda
15/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Richard Miller, Etienne Schouppe
15/1/2014   De commissie beslist een hoorzitting te organiseren
29/1/2014   Inschrijving op agenda
29/1/2014   Bespreking
29/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
29/1/2014   Aanneming zonder amendering
29/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3347/1
28/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3347/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 72-82
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-19/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 148
Doc. K. 53-3347/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
26/11/2014   Bekendmaking (92059)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/1/2014, 29/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2014 26/11/2014 , blz 92059

Kruispuntbank van de wetgeving