S. 5-2418 Dossierfiche K. 53-3217

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen
Regering E. Di Rupo I  

heractivering van de economie
bedrijfsfinanciering
Financial Services and Markets Authority
thematische volkslening
bankcontrole
uitgifte van effecten
financieringsbeleid
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
obligatie
anticrisisplan
kredietinstelling
overheidslening
bankdeposito
ontlening
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
investeringskrediet
investeringshulp
sociale economie
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3217/1 Wetsontwerp 29/11/2013
K. 53-3217/2 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3217/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3217/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2013
K. 53-3217/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 17/12/2013
5-2418/1 5-2418/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2418/2 5-2418/2 (PDF) Amendementen 18/12/2013
5-2418/3 5-2418/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3217/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2418/4 5-2418/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3217/1
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3217/3
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 18-37
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 17-20
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-30/o22)
Integraal verslag nr. 176, p. 20
Doc. K. 53-3217/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Richard Miller
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
10/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Einde behandeling
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2418/1 5-2418/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-12/o11) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2418/4 5-2418/4 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Richard Miller
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104139-104147)
2/4/2014   Erratum (28400)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013, 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 104139-104147
Errata
Op 2/4/2014 , blz 28400

Kruispuntbank van de wetgeving