S. 5-2416 Dossierfiche K. 53-3134

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende postdiensten
Regering E. Di Rupo I  

postdienst
universele dienst
marktliberalisatie
interne markt
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3134/1 Wetsontwerp 8/11/2013
K. 53-3134/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3134/3 Verslag namens de commissie 10/12/2013
K. 53-3134/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2013
K. 53-3134/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2416/1 5-2416/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3134/1
10/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3134/3
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 16-18
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-26/o0)
Integraal verslag nr. 176, p. 17
Doc. K. 53-3134/5
18/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2416/1 5-2416/1 (PDF)
21/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2014   Bekendmaking (13561-13564)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 15 20/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/12/2013 0 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/2/2014 19/2/2014 , blz 13561-13564

Kruispuntbank van de wetgeving