S. 5-2415 Dossierfiche K. 53-3112

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
Regering E. Di Rupo I  

handel in verdovende middelen
drugverslaving
gegevensverwerking
strafsanctie
psychotropicum
verzwarende omstandigheid
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3112/1 Wetsontwerp 7/11/2013
K. 53-3112/2 Verslag namens de commissie 12/12/2013
K. 53-3112/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2415/1 5-2415/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3112/1
12/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3112/2
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 14-16
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 176, p. 16
Doc. K. 53-3112/4
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2415/1 5-2415/1 (PDF)
21/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2014   Bekendmaking (30376-30377)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 15 20/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/12/2013 0 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2014 10/3/2014 , blz 30376-30377

Kruispuntbank van de wetgeving