S. 5-2414 Dossierfiche K. 53-3104

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid
Regering E. Di Rupo I  

slachten van dieren
fauna
bescherming van de flora
veterinaire inspectie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
veeteelt
vervoer van dieren
welzijn van dieren
invoer
veterinair product
bescherming van de fauna
beroepskwalificatie
antibioticum
doorvoer
gevaren voor de gezondheid
pelsdier
huisdier
proefneming met dieren
diergeneeskunde
dramatische kunst
dierenvoorstelling
zwarte handel
flora
vleesindustrie
dierenbescherming
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3104/1 Wetsontwerp 31/10/2013
K. 53-3104/2 Amendementen 4/12/2013
K. 53-3104/4 Tekst verbeterd door de commissie 12/12/2013
K. 53-3104/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3104/5 Amendement 17/12/2013
K. 53-3104/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2414/1 5-2414/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3104/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3104/3
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 2-14
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 15-16
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-3/o11)
Integraal verslag nr. 176, p. 16
Doc. K. 53-3104/6
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2414/1 5-2414/1 (PDF)
21/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/2014   Bekendmaking (17405-17408)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 15 20/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/12/2013 0 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2014 28/2/2014 , blz 17405-17408

Kruispuntbank van de wetgeving