S. 5-2411 Dossierfiche K. 53-3256

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
overbrenging van gedetineerden
strafgevangenis
bilaterale overeenkomst
voltrekking van de straf
Nederland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2411/1 5-2411/1 (PDF) Wetsontwerp 16/12/2013
5-2411/2 5-2411/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
K. 53-3256/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/2013
K. 53-3256/2 Verslag namens de commissie 19/12/2013
K. 53-3256/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/12/2013
K. 53-3256/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2013   Indiening Doc. 5-2411/1 5-2411/1 (PDF)
16/12/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-4/o1) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Patrick De Groote
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3256/1
19/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3256/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 70-74
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-16/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 86-87
Doc. K. 53-3256/4
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2013   Bekendmaking (103434-103435)
2/1/2014   Erratum (25)
16/9/2014   Erratum (72753-72754)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/12/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 30/12/2013 , blz 103434-103435
Errata
Op 2/1/2014 , blz 25
Op 16/9/2014 , blz 72753-72754

Kruispuntbank van de wetgeving