S. 5-2407 Dossierfiche K. 53-3155

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie
Regering E. Di Rupo I  

communautaire certificatie
verdeling van de bevoegdheden
energienet
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
energievoorziening
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
energiedistributie
energiebesparing
prijsschaal
elektrische energie
energieprijs
bescherming van de consument
elektrische industrie
marktliberalisatie
aardgas
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gasindustrie
CREG
energieproductie
energietransport
stillegging van een centrale
energieopslag
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regeringscommissaris
gasdistributie
radioactief afval
energiebeleid
bevoegdheidsoverdracht
energie-industrie
Nationale Maatschappij der pijpleidingen
toegang tot de markt
elektriciteitsvoorziening
zekerheid van voorziening
nucleaire brandstof
kernenergie
zachte energie
gedelegeerde wetgeving
begrotingsfonds
regenereerbare energie
nucleaire industrie
kerncentrale
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3155/1 Wetsontwerp 27/11/2013
K. 53-3155/2 Amendement 28/11/2013
K. 53-3155/3 Erratum 2/12/2013
K. 53-3155/4 Amendementen 10/12/2013
5-2407/2 5-2407/2 (PDF) Amendementen 11/12/2013
K. 53-3155/6 Verslag namens de commissie 12/12/2013
K. 53-3155/7 Tekst verbeterd door de commissie 12/12/2013
K. 53-3155/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2407/1 5-2407/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/12/2013
K. 53-3155/9 Advies van de Raad van State 13/12/2013
5-2407/3 5-2407/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2407/4 5-2407/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3155/1
29/11/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 172 Bijlage 05/12/2013, p. 9
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3155/6
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 45-52
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-10/o33)
Integraal verslag nr. 173, p. 125-126
Doc. K. 53-3155/8
12/12/2013   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit
11/12/2013   Bespreking
13/12/2013   Einde behandeling
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2407/1 5-2407/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-7/o17) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2407/4 5-2407/4 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104026-104032)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/12/2013 5 18/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2013 15 13/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 104026-104032

Kruispuntbank van de wetgeving