S. 5-2403 Dossierfiche K. 53-3067

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II)
Regering E. Di Rupo I  

rechtsmiddel
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
psychologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3067/1 Wetsontwerp 14/10/2013
K. 53-3067/2 Verslag namens de commissie 4/12/2013
K. 53-3067/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/12/2013
K. 53-3067/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2403/1 5-2403/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2013
5-2403/2 5-2403/2 (PDF) Verslag 17/12/2013
5-2403/3 5-2403/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/2/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3067/1
3/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3066/2
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 43-45
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o33)
Integraal verslag nr. 173, p. 120
Doc. K. 53-3067/4
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
11/12/2013   Bespreking
13/12/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Overzending Doc. 5-2403/1 5-2403/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o17) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2403/3 5-2403/3 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
13/12/2013   Overzending aan Senaat
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/2/2014   Bekendmaking (9247-9249)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 4/2/2014 , blz 9247-9249

Kruispuntbank van de wetgeving