S. 5-2402 Dossierfiche K. 53-3066

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I)
Regering E. Di Rupo I  

rechtsmiddel
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
psychologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3066/1 Wetsontwerp 14/10/2013
K. 53-3066/2 Verslag namens de commissie 3/12/2013
K. 53-3066/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/12/2013
K. 53-3066/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2402/1 5-2402/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/12/2013
5-2402/2 5-2402/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2402/3 5-2402/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3066/1
3/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3066/2
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 43-45
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o32)
Integraal verslag nr. 173, p.119-120
Doc. K. 53-3066/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
11/12/2013   Bespreking
13/12/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2402/1 5-2402/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o17) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2402/3 5-2402/3 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/2/2014   Bekendmaking (9246-9247)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/12/2013 15 13/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2013 60 27/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 4/2/2014 , blz 9246-9247

Kruispuntbank van de wetgeving