S. 5-2400 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 6 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
Olga Zrihen   

universele dienst
herziening van de grondwet
rechten van het individu
internet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2400/1 5-2400/1 (PDF) Herziening van de grondwet 12/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Indiening Doc. 5-2400/1 5-2400/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving