S. 5-2399 Dossierfiche K. 53-3526

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen
Els Van Hoof    Fauzaya Talhaoui    Richard Miller    Fatiha Saïdi    André du Bus de Warnaffe    Cindy Franssen    Sabine de Bethune    Nele Lijnen   

strafrecht
seksuele verminking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2399/1 5-2399/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/2013
5-2399/4 5-2399/4 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/3/2014
5-2399/2 5-2399/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
K. 53-3526/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2399/3 5-2399/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2014
K. 53-3526/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Indiening Doc. 5-2399/1 5-2399/1 (PDF)
19/12/2013   Inoverwegingneming
19/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
11/2/2014   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2399/3 5-2399/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/12/2013   Verzending naar commissie
4/2/2014   Inschrijving op agenda
4/2/2014   Regeling der werkzaamheden
4/2/2014   Gedachtewisseling
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Regeling der werkzaamheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
11/2/2014   Verzending naar commissie
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Gedachtewisseling
11/2/2014   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3526/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 14
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 59
Doc. K. 53-3526/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2014   Bekendmaking (50753)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 4/2/2014, 25/3/2014, 2/4/2014
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 11/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2014 60 2/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 2/7/2014, blz 50753