S. 5-2396 Dossierfiche K. 53-3144

Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen
Regering E. Di Rupo I  

ontslag
werknemer in loondienst
arbeidsveiligheid
anciŽnniteit
sociale bijdrage
arbeider
industriŽle herstructurering
sociale zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
collectief ontslag
proeftijd
minimumloon
steun voor herplaatsing
landbouwarbeidskrachten
student
delegatie van bevoegdheid
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
dienstpersoneel
pensioenregeling
onderlinge beroepsovereenkomst
conjuncturele werkloosheid
verlet
arbeidsrecht
jongerenarbeid
collectieve arbeidsovereenkomst
zoeken naar een baan
werknemer
belasting van natuurlijke personen
harmonisatie van de sociale zekerheid
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
tuinbouw
tijdelijk werk
arbeidsgeneeskunde
arbeid
betaalde vakantie
arbeidsongeschiktheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3144/1 Wetsontwerp 21/11/2013
K. 53-3144/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3144/3 Verslag namens de commissie 4/12/2013
K. 53-3144/4 Verslag namens de commissie 10/12/2013
K. 53-3144/5 Tekst aangenomen door de commissies 11/12/2013
K. 53-3144/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2396/1 5-2396/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/12/2013
5-2396/2 5-2396/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2396/3 5-2396/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2396/4 5-2396/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3144/1
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3144/5
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 57-85 + p. 121-122
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-32/o11)
Integraal verslag nr. 173, p. 122-123
Doc. K. 53-3144/6
12/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Monica De Coninck,
minister van Werk
10/12/2013   Bespreking
12/12/2013   Einde behandeling
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Bertin Mampaka Mankamba
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
10/12/2013   Bespreking
12/12/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2396/1 5-2396/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-17/o7) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2396/4 5-2396/4 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Bertin Mampaka Mankamba
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104147-104169)
4/4/2014   Erratum (29283)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/12/2013 5 18/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2013 15 13/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 104147-104169
Errata
Op 4/4/2014 , blz 29283

Kruispuntbank van de wetgeving