S. 5-2390 Dossierfiche K. 53-2915

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c
Jef Van den Bergh   Valérie De Bue   Christophe Bastin   Karin Temmerman   Sabien Lahaye - Battheu  

verkeersveiligheid
bebakening
verkeersregels
snelheidsvoorschriften

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2915/1 Wetsvoorstel 27/6/2013
K. 53-2915/2 Addendum 10/7/2013
K. 53-2915/3 Addendum 17/7/2013
K. 53-2915/4 Verslag namens de commissie 27/11/2013
K. 53-2915/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2390/1 5-2390/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 7/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2915/1
10/7/2013   Inoverwegingneming
27/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2915/4
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 51-53
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 172, p. 99
Doc. K. 53-2915/5
5/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2390/1 5-2390/1 (PDF)
7/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
21/3/2014   Bekendmaking (22757)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 15 6/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2013 0 6/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/2014 21/3/2014 , blz 22757

Kruispuntbank van de wetgeving