S. 5-239 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht
Olga Zrihen   

leiding van een onderneming
financiŽle voorschriften
bedrijfsleiding
aandeelhouder
deelneming
openbaarheid van het bestuur
raad van bestuur
holding
beursoperatie
niet in loondienst verkregen inkomen
overheidsbedrijf
recht op informatie
ondernemingsdirecteur
aandeel
groep ondernemingen
financiŽle transactie
aandeelhouderschap van werknemers
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
geldmarkt
winstdeling voor werknemers
optiecontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-239/1 5-239/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-239/1 5-239/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving