S. 5-2388 Dossierfiche K. 53-3022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds
Regering E. Di Rupo I  

valuta
overheidsboekhouding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3022/1 Wetsontwerp 24/9/2013
K. 53-3022/2 Verslag namens de commissie 14/11/2013
K. 53-3022/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/11/2013
K. 53-3022/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2388/1 5-2388/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3022/1
14/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3022/2
28/11/2013   Uitstel bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 101
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 88-91
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-1/o34)
Integraal verslag nr. 172, p. 103
Doc. K. 53-3022/4
5/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2388/1 5-2388/1 (PDF)
7/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/2/2014   Bekendmaking (10910)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 15 6/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2013 0 6/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/2014 7/2/2014 , blz 10910

Kruispuntbank van de wetgeving