S. 5-2386 Dossierfiche K. 53-3061

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Regering E. Di Rupo I  

ontwikkelingshulp
financiŽle samenwerking
studietoelage
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
bilaterale hulp
buitenlandse student

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3061/1 Wetsontwerp 11/10/2013
K. 53-3061/2 Amendementen 19/11/2013
K. 53-3061/3 Verslag namens de commissie 26/11/2013
K. 53-3061/4 Tekst verbeterd door de commissie 27/11/2013
K. 53-3061/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2386/1 5-2386/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3061/1
26/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3061/3
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 71-84
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o46)
Integraal verslag nr. 172, p. 101-102
Doc. K. 53-3061/5
5/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2386/1 5-2386/1 (PDF)
7/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/2/2014   Bekendmaking (9244-9245)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 15 6/1/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2013 0 6/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/2014 4/2/2014, blz 9244-9245