S. 5-2385 Dossierfiche K. 53-3113

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
Regering E. Di Rupo I  

ontslag
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Europese verkiezing
oudere werknemer
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
flexibiliteit van de arbeid
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
ambtenaar
personeelsbeheer
politie
loonpremie
militair personeel
eerste hulp
kandidaatstelling
rechtsbijstand
belangenconflict
nucleaire beveiliging
burgerbescherming
arbeidsbezoldiging
sociale dialoog
personeel op contractbasis
gemeentepolitie
brandbestrijding
tuchtprocedure
opleidingsstage
pensioenregeling
kledingstuk
administratieve formaliteit
aanwerving
kandidaat
beroepsloopbaan
voorlopige hechtenis
deeltijdarbeid
beroepsopleiding
nucleaire veiligheid
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3113/1 Wetsontwerp 7/11/2013
K. 53-3113/2 Bijlagen 7/11/2013
K. 53-3113/3 Amendementen 19/11/2013
K. 53-3113/4 Verslag namens de commissie 29/11/2013
K. 53-3113/5 Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2013
K. 53-3113/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 5/12/2013
K. 53-3113/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2385/1 5-2385/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3113/1
29/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3113/4
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 56-62 + p. 100-101
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o48)
Integraal verslag nr. 178, p. 101
Doc. K. 53-3113/7
5/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2385/1 5-2385/1 (PDF)
12/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103706-103725)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 5 11/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2013 0 11/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 31/12/2013 , blz 103706-103725

Kruispuntbank van de wetgeving