S. 5-2384 Dossierfiche K. 53-3106

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
Regering E. Di Rupo I  

personeelsbeheer
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3106/1 Wetsontwerp 4/11/2013
K. 53-3106/2 Verslag namens de commissie 25/11/2013
K. 53-3106/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/11/2013
K. 53-3106/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2384/1 5-2384/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3106/1
25/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3106/2
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 55-56
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 172, p. 100
Doc. K. 53-3106/4
5/12/2013   Aanneming zonder amendering
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2384/1 5-2384/1 (PDF)
12/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2014   Bekendmaking (6916-6917)
20/5/2014   Erratum (40090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 5 11/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2013 0 11/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 28/1/2014 , blz 6916-6917
Errata
Op 20/5/2014 , blz 40090

Kruispuntbank van de wetgeving