S. 5-2383 Dossierfiche K. 53-3074

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
Regering E. Di Rupo I  

verblijfplaats
zelfstandig beroep
notaris
eigendom van goederen
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3074/1 Wetsontwerp 15/10/2013
K. 53-3074/2 Amendement 19/11/2013
K. 53-3074/3 Verslag namens de commissie 28/11/2013
K. 53-3074/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/11/2013
K. 53-3074/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2383/1 5-2383/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/12/2013
5-2383/2 5-2383/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2013
5-2383/3 5-2383/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3074/1
29/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3073/3
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 53-55
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-34/o0)
Integraal verslag nr. 172, p. 99-100
Doc. K. 53-3074/5
5/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending Doc. 5-2383/1 5-2383/1 (PDF)
6/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-12/o5) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
Doc. 5-2383/3 5-2383/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2013   Verzending naar commissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Ahmed Laaouej
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
11/12/2013   Bespreking
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
11/12/2013   Vertrouwen rapporteur
17/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/2014   Bekendmaking (9105)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/2014 3/2/2014 , blz 9105

Kruispuntbank van de wetgeving