S. 5-2382 Dossierfiche K. 53-3073

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's
Regering E. Di Rupo I  

verblijfplaats
zelfstandig beroep
Starter bvba
kleine en middelgrote onderneming
boekhouder
beslag op bezittingen
financieel beroep
erkenning van diploma's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3073/1 Wetsontwerp 15/10/2013
K. 53-3073/2 Amendementen 19/11/2013
K. 53-3073/3 Verslag namens de commissie 29/11/2013
K. 53-3073/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2013
K. 53-3073/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2382/1 5-2382/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2013
5-2382/2 5-2382/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2013
5-2382/3 5-2382/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3073/1
29/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3073/3
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 53-55
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-35/o13)
Integreaal verslag nr. 172, p. 99
Doc. K. 53-3073/5
5/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2382/1 5-2382/1 (PDF)
6/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-12/o4) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
Doc. 5-2382/3 5-2382/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2013   Verzending naar commissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Ahmed Laaouej
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
11/12/2013   Bespreking
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
11/12/2013   Vertrouwen rapporteur
17/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/2014   Bekendmaking (9106-9109)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 15 6/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/12/2013 60 20/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/2014 3/2/2014 , blz 9106-9109

Kruispuntbank van de wetgeving