S. 5-2368 Dossierfiche K. 53-3109

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies
Regering E. Di Rupo I  

belastingaftrek
vennootschapsbelasting
voertuigenbelasting
lokale belasting
tol
regionale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3109/1 Wetsontwerp 6/11/2013
K. 53-3109/2 Verslag namens de commissie 27/11/2013
K. 53-3109/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2368/1 5-2368/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/11/2013
5-2368/2 5-2368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
5-2368/3 5-2368/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3109/1
27/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3109/2
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 101-102
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 171, p. 109
Doc. K. 53-3109/3
28/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/11/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2368/1 5-2368/1 (PDF)
29/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/12/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-4/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2368/3 5-2368/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2013   Verzending naar commissie
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
3/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
3/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
3/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
5/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103991)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/11/2013 60 13/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 31/12/2013 , blz 103991

Kruispuntbank van de wetgeving