S. 5-2367 Dossierfiche K. 53-3087

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Regering E. Di Rupo I  

energievoorziening
elektrische industrie
nucleaire beveiliging
stillegging van een centrale
nucleair beleid
zekerheid van voorziening
kernenergie
nucleaire veiligheid
kerncentrale

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3087/1 Wetsontwerp 24/10/2013
K. 53-3087/2 Amendement 8/11/2013
K. 53-3087/3 Amendementen 13/11/2013
K. 53-3087/4 Verslag namens de commissie 21/11/2013
K. 53-3087/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2013
K. 53-3087/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2367/1 5-2367/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/11/2013
5-2367/2 5-2367/2 (PDF) Amendementen 11/12/2013
5-2367/3 5-2367/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2013
5-2367/4 5-2367/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3087/1
21/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3087/4
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 53-101
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-38/o8)
Integraal verslag nr. 171, p. 108-109
Doc. K. 53-3087/6
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
14/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/11/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2367/1 5-2367/1 (PDF)
29/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-20/o4) Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
Doc. 5-2367/4 5-2367/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2013   Verzending naar commissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Lieve Maes
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
11/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
12/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2013   Bekendmaking (102011-102013)
7/1/2014   Erratum (521)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 5 4/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/11/2013 20 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2013 24/12/2013 , blz 102011-102013
Errata
Op 7/1/2014 , blz 521

Kruispuntbank van de wetgeving