S. 5-2364 Dossierfiche K. 53-3049

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Regering E. Di Rupo I  

duurzame ontwikkeling
regeringsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3049/1 Wetsontwerp 8/10/2013
K. 53-3049/2 Amendementen 13/11/2013
K. 53-3049/3 Verslag namens de commissie 21/11/2013
K. 53-3049/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2013
K. 53-3049/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2364/1 5-2364/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3049/1
21/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3049/3
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 41-42
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o1)
Integraal verslag nr. 171, p. 106-107
Doc. K. 53-3049/5
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2364/1 5-2364/1 (PDF)
17/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/2/2014   Bekendmaking (9249-9250)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/2013 0 16/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/2014 4/2/2014 , blz 9249-9250

Kruispuntbank van de wetgeving