S. 5-2363 Dossierfiche K. 53-3020

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

handelsrecht
Handelswetboek
wetboek
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3020/1 Wetsontwerp 24/9/2013
K. 53-3020/2 Amendement 12/11/2013
K. 53-3020/3 Verslag namens de commissie 19/11/2013
K. 53-3020/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3020/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2363/1 5-2363/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/2013
5-2363/2 5-2363/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2013
5-2363/3 5-2363/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3020/1
20/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3019/3
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 39-41
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-23/o8)
Integraal verslag nr. 171, p. 106
Doc. K. 53-3020/5
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending Doc. 5-2363/1 5-2363/1 (PDF)
29/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-13/o4) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2363/3 5-2363/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
10/12/2013   Bespreking
10/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
10/12/2013   Aanneming zonder amendering
10/12/2013   Vertrouwen rapporteur
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2014   Bekendmaking (6918-6922)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 28/1/2014 , blz 6918-6922

Kruispuntbank van de wetgeving