S. 5-2362 Dossierfiche K. 53-3019

Wetsontwerp houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

handelsrecht
Handelswetboek
wetboek
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3019/1 Wetsontwerp 24/9/2013
K. 53-3019/2 Amendement 12/11/2013
K. 53-3019/3 Verslag namens de commissie 20/11/2013
K. 53-3019/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2013
K. 53-3019/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2362/1 5-2362/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3019/1
20/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3019/3
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 39-41
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-23/o8)
Integraal verslag nr. 171, p. 105-106
Doc. K. 53-3019/5
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2362/1 5-2362/1 (PDF)
17/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2014   Bekendmaking (6923-6928)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/2013 0 16/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 28/1/2014 , blz 6923-6928

Kruispuntbank van de wetgeving