S. 5-2361 Dossierfiche K. 53-3018

Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
product van oorsprong
prijsaanduiding
intellectuele eigendom
vergelijkende reclame
elektronisch betaalmiddel
benaming van een product
elektronische bankhandeling
watervoorziening
levering
handelsverrichting
misbruikclausule
handelscontract
ongevraagde elektronische reclame
consumentenrecht
handelsrecht
uitgifte van effecten
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
goederen en diensten
teleshopping
etiketteren
gereduceerde prijs
Handelswetboek
nomenclatuur van landbouwproducten
misleidende reclame
handelsregelingen
gasdistributie
verkoop met verlies
aansprakelijkheid van de producent
taalgebruik
wetboek
delegatie van bevoegdheid
aanduiding van herkomst
concurrentiebeperking
verkoop
verkoop met prijsreductie
financiŽle diensten
binnenlandse markt
elektriciteitsvoorziening
consumentenvoorlichting
verbreken van een contract
rechtsingang
contract
veiling
nationale uitvoeringsmaatregel
merk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3018/1 Wetsontwerp 24/9/2013
K. 53-3018/2 Amendementen 7/11/2013
K. 53-3018/3 Amendementen 12/11/2013
K. 53-3018/4 Verslag namens de commissie 19/11/2013
K. 53-3018/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3018/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2361/1 5-2361/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2013
5-2361/3 5-2361/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2013
5-2361/2 5-2361/2 (PDF) Amendementen 12/12/2013
5-2361/4 5-2361/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3018/1
19/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3018/4
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 36-39
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-23/o8)
Integraal verslag nr. 171, p. 105
Doc. K. 53-3018/6
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2361/1 5-2361/1 (PDF)
2/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-13/o4) Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
Doc. 5-2361/4 5-2361/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/12/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Lieve Maes
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
10/12/2013   Bespreking
10/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
10/12/2013   Aanneming zonder amendering
10/12/2013   Vertrouwen rapporteur
12/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2013   Bekendmaking (103506-103551)
20/1/2014   Erratum (4068)
18/3/2014   Erratum (22131-22132)
24/3/2014   Erratum (23041)
16/2/2015   Erratum (12629)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/12/2013 60 17/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 30/12/2013, blz 103506-103551
Errata
Op 18/3/2014, blz 22131-22132
Op 20/1/2014, blz 4068
Op 24/3/2014, blz 23041
Op 16/2/2015, blz 12629