S. 5-2357 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2357/1 5-2357/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 5/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2013   Indiening
5/12/2013   Verzending naar Bureau
12/12/2013   Inschrijving op agenda
19/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o12) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
  Behandeling in Bureau
5/12/2013   Verzending naar Bureau
19/12/2013   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 19/12/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2013
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving