S. 5-2356 Dossierfiche K. 53-2456

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft
Nathalie Muylle   Leen Dierick   Catherine Fonck   Mathias De Clercq   Frank Wilrycx   Carl Devlies   Jef Van den Bergh   Kristof Waterschoot   Joseph George   Nik Van Gool  

cumulatie van inkomsten
meewerkende echtgenoot
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2456/1 Wetsvoorstel 22/10/2012
K. 53-2456/2 Addendum 8/11/2012
K. 53-2456/3 Addendum 22/1/2013
K. 53-2456/4 Amendement 8/10/2013
K. 53-2456/5 Amendement 10/10/2013
K. 53-2456/6 Amendement 5/11/2013
K. 53-2456/7 Verslag namens de commissie 14/11/2013
K. 53-2456/8 Tekst aangenomen door de commissie 14/11/2013
K. 53-2456/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/11/2013
5-2356/1 5-2356/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2456/1
25/10/2012   Inoverwegingneming
14/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd Doc. K. 53-2456/7
21/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 44-48
21/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-21/o0)
Integraal verslag nr. 168, p. 56
Doc. K. 53-2456/9
21/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2356/1 5-2356/1 (PDF)
10/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
21/1/2014   Bekendmaking (5010)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/11/2013 15 9/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/11/2013 0 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2014 21/1/2014 , blz 5010

Kruispuntbank van de wetgeving