S. 5-2354 Dossierfiche K. 53-3235

Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing
Regering E. Di Rupo I  

verdeling van de bevoegdheden
wegvervoer
bedrijfsvoertuig
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
voertuigenbelasting
tol
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2354/1 5-2354/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 21/11/2013
5-2354/2 5-2354/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
5-2354/3 5-2354/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2013
K. 53-3235/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/12/2013
K. 53-3235/2 Verslag namens de commissie 16/12/2013
K. 53-3235/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2013   Indiening Doc. 5-2354/1 5-2354/1 (PDF)
21/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/12/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-4/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2013   Verzending naar commissie
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
3/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
3/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
3/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3235/1
16/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3235/2
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 37-38
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-1/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 124-125
Doc. K. 53-3235/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104022-104023)
24/3/2014   Erratum (23041)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/12/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 104022-104023
Errata
Op 24/3/2014 , blz 23041

Kruispuntbank van de wetgeving