S. 5-2353 Dossierfiche                  

Voorstel van reglement van de Belgische Senaat

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
cumulatie van ambten
parlementspresidium
vaste commissie
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
wetgevende procedure
politieke fractie
onderzoek van de geloofsbrieven
verzoekschrift
parlementaire procedure
parlementsvergadering
parlementaire overlegcommissie
schriftelijke vraag
reglement van het parlement
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
samenstelling van het Parlement
regeling van werkzaamheden
informatieverslag
parlementaire commissie
vergoeding voor afgevaardigden
beroepsdeontologie
Eerste Kamer
evenredige vertegenwoordiging
institutionele hervorming
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2353/1 5-2353/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 28/11/2013
5-2353/2 5-2353/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 28/11/2013
5-2353/3 5-2353/3 (PDF) Amendementen 12/12/2013
5-2353/4 5-2353/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 17/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2013   Indiening
Voorstel van Bureau
Doc. 5-2353/1 5-2353/1 (PDF)
28/11/2013   Verzending naar Bureau
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-13/o0) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
Doc. 5-2353/4 5-2353/4 (PDF)
  Behandeling in Bureau
28/11/2013   Verzending naar Bureau
17/12/2013   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 17/12/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/12/2013
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving