S. 5-2352 Dossierfiche K. 53-3513

De rol van de nationale en regionale Parlementen in de Europese Unie en de samenwerking met het Europees Parlement en het Comité van de regio's
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationaal parlement
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
Europese integratie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
regionaal parlement
Europees Comité van de Regio's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2352/1 5-2352/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/2/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S2] Behandeling door Senaat
18/2/2014   Indiening Doc. 5-2352/1 5-2352/1 (PDF)
18/2/2014   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
18/2/2014   Verzending naar commissie
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
18/2/2014   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Ramon Luis Valcarcel, voorzitter van het Comité van de Regio's
18/2/2014   Einde behandeling
  [K1] Behandeling door Kamer
24/3/2014   Indiening Doc. 5-2352/1 5-2352/1 (PDF)
24/3/2014   Einde behandeling
24/3/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/2/2014

Kruispuntbank van de wetgeving