S. 5-2350 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK
Bert Anciaux    Leona DetiŤge    Dalila Douifi   

chronische ziekte
medische diagnose
medisch onderwijs
ziekteverzekering
motie van het Parlement
medische research
geneeswijze
arbeidsongeschiktheid
ziekte van het zenuwstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2350/1 5-2350/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/11/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2013   Indiening Doc. 5-2350/1 5-2350/1 (PDF)
21/11/2013   Inoverwegingneming
21/11/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/11/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd