S. 5-2348 Dossierfiche K. 53-3047

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw
Regering E. Di Rupo I  

vergoeding
ei
grondstof
aardappel
fytosanitaire controle
gezondheidsinspectie
pluimvee
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
plantaardige ziekte
plantaardige productie
ondernemingsdirecteur
landbouwsector
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3047/1 Wetsontwerp 4/10/2013
K. 53-3047/2 Verslag namens de commissie 6/11/2013
K. 53-3047/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/11/2013
K. 53-3047/4 Verslag namens de commissie 8/11/2013
K. 53-3047/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2348/1 5-2348/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3047/1
6/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3047/3
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 56-57
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o26)
Integraal verslag nr. 167, p. 65
Doc. K. 53-3047/5
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2348/1 5-2348/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2013   Bekendmaking (102008-102011)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 24/12/2013 , blz 102008-102011

Kruispuntbank van de wetgeving