S. 5-2347 Dossierfiche K. 53-2958

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsveiligheid
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
ioniserende straling
stralingsbescherming
gezondheid op het werk
nucleaire beveiliging
burgerbescherming
gegevensbank
nucleaire veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2958/1 Wetsontwerp 19/7/2013
K. 53-2958/2 Amendementen 23/10/2013
K. 53-2958/3 Verslag namens de commissie 8/11/2013
K. 53-2958/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2013
K. 53-2958/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2347/1 5-2347/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2958/1
8/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2958/3
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 53-56
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 167, p. 64-65
Doc. K. 53-2958/5
14/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2347/1 5-2347/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2014   Bekendmaking (20370-20376)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2014 10/3/2014 , blz 20370-20376

Kruispuntbank van de wetgeving