S. 5-2345 Dossierfiche K. 53-2988

Wetsontwerp tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

Europese norm
communautaire certificatie
gebouw
bouwmaterieel
technische norm
bouwnijverheid
EG-conformiteitsmerk
harmonisatie van de normen
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2988/1 Wetsontwerp 26/7/2013
K. 53-2988/2 Amendementen 1/10/2013
K. 53-2988/3 Tekst aangenomen door de commissie 28/10/2013
K. 53-2988/4 Verslag namens de commissie 6/11/2013
K. 53-2988/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2345/1 5-2345/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2988/1
6/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2988/4
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 49-50
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-1/o35)
Integraal verslag nr. 167, p. 63-64
Doc. K. 53-2988/5
14/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2345/1 5-2345/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2014   Bekendmaking (4064-4067)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 20/1/2014 , blz 4064-4067

Kruispuntbank van de wetgeving