S. 5-2344 Dossierfiche K. 53-3002

Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

handelsrecht
Handelswetboek
sociale dialoog
wetboek
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3002/1 Wetsontwerp 6/9/2013
K. 53-3002/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/10/2013
K. 53-3002/2 Verslag namens de commissie 6/11/2013
K. 53-3002/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2344/1 5-2344/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3002/1
6/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3002/2
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 47-49
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o37)
Integraal verslag nr. 167, p. 63
Doc. K. 53-3002/4
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2344/1 5-2344/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
9/1/2014   Bekendmaking (849-854)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 9/1/2014 , blz 849-854

Kruispuntbank van de wetgeving