S. 5-2343 Dossierfiche K. 53-2964

Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

elektronische handel
handelsrecht
informatiemaatschappij
Handelswetboek
interne markt
wetboek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2964/1 Wetsontwerp 23/7/2013
K. 53-2964/2 Tekst verbeterd door de commissie 28/10/2013
K. 53-2964/3 Verslag namens de commissie 6/11/2013
K. 53-2964/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2343/1 5-2343/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/11/2013
5-2343/2 5-2343/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2013
5-2343/3 5-2343/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2964/1
6/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2963/3
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 44-47
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o37)
Integraal verslag nr. 167, p. 62-63
Doc. K. 53-2964/4
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending Doc. 5-2343/1 5-2343/1 (PDF)
18/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-10/o2) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
Doc. 5-2343/3 5-2343/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/11/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
10/12/2013   Bespreking
10/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
10/12/2013   Aanneming zonder amendering
10/12/2013   Vertrouwen rapporteur
17/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2014   Bekendmaking (1532-1534)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 14/1/2014 , blz 1532-1534

Kruispuntbank van de wetgeving