S. 5-2342 Dossierfiche K. 53-2963

Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

elektronische handel
handelsrecht
informatiemaatschappij
Handelswetboek
interne markt
wetboek
internetadres

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2963/1 Wetsontwerp 23/7/2013
K. 53-2963/2 Tekst verbeterd door de commissie 28/10/2013
K. 53-2963/3 Verslag namens de commissie 6/11/2013
K. 53-2963/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2342/1 5-2342/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2963/1
6/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2963/3
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 44-47
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o37)
Integraal verslag nr. 167, p. 62
Doc. K. 53-2963/4
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2342/1 5-2342/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2014   Bekendmaking (1524--1531)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 14/1/2014, blz 1524--1531