S. 5-2340 Dossierfiche K. 53-3258

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 2 september 2013
Regering E. Di Rupo I  

verhandelbaar vervuilingsquotum
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
burgerluchtvaart
luchtvervoer
emissiehandel
broeikasgas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2340/1 5-2340/1 (PDF) Wetsontwerp 13/11/2013
5-2340/2 5-2340/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2013
5-2340/3 5-2340/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2013
K. 53-3258/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/2013
K. 53-3258/2 Bijlage 18/12/2013
K. 53-3258/3 Verslag namens de commissie 12/2/2014
K. 53-3258/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/2/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2013   Indiening Doc. 5-2340/1 5-2340/1 (PDF)
11/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2013   Verzending naar commissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
11/12/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3258/1
12/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3258/3
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 39-40
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-10/o1)
Integraal verslag nr. 187, p. 78
Doc. K. 53-3258/4
20/2/2014   Aanneming zonder amendering
20/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35426-35435)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2014 30/4/2014 , blz 35426-35435

Kruispuntbank van de wetgeving