S. 5-2334 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland
Benoit Hellings    Mieke Vogels   

Rusland
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
motie van het Parlement
Mensenrechtenraad van de VN
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting
seksuele minderheid
arbeidsvoorwaarden
Olympische Spelen
migrerende werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2334/1 5-2334/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/11/2013
5-2334/2 5-2334/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2013   Indiening Doc. 5-2334/1 5-2334/1 (PDF)
21/11/2013   Inoverwegingneming
21/11/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/1/2014   Inschrijving op agenda
9/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-135 Hand. 5-135 (PDF)
9/1/2014   Stemming over het geheel: verworpen (+51/-5/o0) Hand. 5-135 Hand. 5-135 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2013   Verzending naar commissie
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
26/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Benoit Hellings
26/11/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: verworpen (+2/-5/o2)
17/12/2013   Verwerping
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
9/1/2014   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 9/1/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 9/1/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verworpen 26/11/2013, 17/12/2013

Kruispuntbank van de wetgeving