S. 5-2333 Dossierfiche K. 53-3082

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991
Regering E. Di Rupo I  

groenvoorzieningen
bevoegdheidsoverdracht
rechtstoestand
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3082/1 Wetsontwerp 23/10/2013
K. 53-3082/2 Verslag namens de commissie 2/11/2013
K. 53-3082/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/11/2013
K. 53-3082/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2013
5-2333/1 5-2333/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/11/2013
5-2333/2 5-2333/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2333/3 5-2333/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3082/1
2/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3082/2
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 66-67
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-3/o11)
Integraal verslag nr. 166, p. 78-79
Doc. K. 53-3082/4
7/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Overzending Doc. 5-2333/1 5-2333/1 (PDF)
8/11/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+68/-0/o0) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2333/3 5-2333/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/11/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Rik Daems
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103990)
19/3/2014   Erratum (22349)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 103990
Errata
Op 19/3/2014 , blz 22349

Kruispuntbank van de wetgeving