S. 5-2331 Dossierfiche K. 53-3058

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

judiciŽle rechtspraak
medisch en chirurgisch materiaal
rechtsmiddel
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3058/1 Wetsontwerp 9/10/2013
K. 53-3058/2 Verslag namens de commissie 4/11/2013
K. 53-3058/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/11/2013
K. 53-3058/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2013
5-2331/1 5-2331/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/11/2013
5-2331/2 5-2331/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
5-2331/3 5-2331/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3058/1
31/10/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3057/3
7/11/2013   Bespreking
Integral verslag nr. 166, p. 64-66
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 166, p. 78
Doc. K. 53-3058/4
7/11/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Overzending Doc. 5-2331/1 5-2331/1 (PDF)
8/11/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2331/3 5-2331/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/2013   Verzending naar commissie
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
3/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
3/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
5/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104025-104026)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 31/12/2013 , blz 104025-104026

Kruispuntbank van de wetgeving